نمایش 1 - 1 از 1
در سالن ۹ دی؛ سراب روانسر: با حضور جمعی از خانواده های شهدا، مردم و مسئولین یادوآره ی 135 شهید شهرستان روانسر برگزار شد. 11/17/1396 - 13:22
اشتراک در سردار طالبی