نمایش 1 - 2 از 2
سراب روانسر: جشن نوروز ایرانیان، پویشی فرهنگی و اجتماعی است که اهمیت دادن آن‌ها به طبیعت و محیط زیست خود را در طول تاریخ نشان می‌دهد. 12/22/1397 - 09:08
گزارش تشریحی-تصویری سراب روانسر: شهرستان روانسر دارای آثار پیش از تاریخی و تاریخی مهمی است و از این لحاظ در باستان‌شناسی غرب کشور جایگاه ویژه‌ای دارد. 12/17/1396 - 07:05
اشتراک در تاریخ