نمایش 1 - 1 از 1
گزارش تشریحی-تصویری سراب روانسر: شهرستان روانسر دارای آثار پیش از تاریخی و تاریخی مهمی است و از این لحاظ در باستان‌شناسی غرب کشور جایگاه ویژه‌ای دارد. 12/17/1396 - 07:05
اشتراک در تاریخ