نمایش 1 - 3 از 3
مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان خبر داد: سراب روانسر: مدیر کمیته امداد شهرستان روانسر از برپایی چهار پایگاه ثابت و سیار در شهر روانسر به مناسبت جشن نیکوکاری خبر داد. 12/19/1397 - 08:31
سراب روانسر: جلسه هماهنکی برنامه ی جشن نیکوکاری در شهرستان روانسر برگزار شد. 10/28/1397 - 13:59
همزمان با مدارس سراسر کشور؛ سراب روانسر: همزمان با سراسر کشور زنگ نیکوکاری در بسیاری از مدارس شهر روانسر بصدا در آمد. 12/16/1396 - 13:35
اشتراک در جشن نیکوکاری