نمایش 1 - 1 از 1
اخبار هواشناسی سراب روانسر: با فعالیت شبانه روز گذشته سامانه فعال در جو شهرستان روانسر مجموع بارش اردیبهشت ماه به 130 میلیمتر رسید. 02/19/1397 - 08:37
اشتراک در بارش سال