نمایش 1 - 1 از 1
یادداشت میهمان؛ سراب روانسر: اورامانات را می توان، مجموعه ای از ظرفیتهای لازم برای توسعه پایدار دانست. ظرفیتهای طبیعی، مرزتجاری، سرمایه های انسانی، آب و ... را می توان برشمرد که در صورت توجه و برنامه ریزی می تواند نویدبخش آینده ای توسعه یافته برای اورامانات باشند. 06/07/1397 - 09:14
اشتراک در سید علاالدین حیدری