نمایش 1 - 1 از 1
پیگیری سراب روانسر بر چندین ادعا؛ سراب روانسر: طرح ها و پروژه های شهرستان روانسر در هر مسیر و هر صنفی که باشد بیش از آنکه به سود مردم روانسر باشد موجب صعود مدیران استانی خواهد شد. 08/07/1397 - 15:24
اشتراک در پروژه های شهرستان روانسر