نمایش 1 - 2 از 2
قصه ی دنباله دار شهرداران اورامانات؛ سراب روانسر: شهردار شهر پاوه متن استعفای خود را به اعضای شورا تقدیم کرد. 12/23/1397 - 16:24
شنیده؛ سراب روانسر: منابع مطلع خبر از درگیری و نزاع در صحن شورای شهر پاوه می دهند. 11/27/1397 - 12:55
اشتراک در شهردار پاوه