نمایش 1 - 3 از 3
سراب روانسر: رئیس کمیته امداد شهرستان ثلاث باباجانی گفت: با مشارکت خیران در طرح همسفره ۲۰ سبدغذایی برای سالمندان و مددجویان از کارافتاده تحت حمایت در این شهرستان خریداری شده است. 02/03/1398 - 10:42
سراب روانسر: از ۳۰ خیر مدرسه یار و مدرسه ساز در شورای آموزش و پرورش شهرستان جوانرود تجلیل شدند. 12/23/1397 - 09:20
سراب روانسر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با انتقاد از ارائه غذای گرم به معتادان در معابر تهران گفت: از خیران می‌خواهیم غذای گرم و کمک خود را به مراکز بازپروری ارائه دهند 12/22/1397 - 12:14
اشتراک در خیران