نمایش 1 - 10 از 10
در محل شهرداری روانسر ؛ سراب روانسر: شهاب نادری نماینده اورامانات در مجلس شورای اسلامی در نشستی با شورا و اعضای شورای شهر روانسر، به بررسی پتانسیل ها و برنامه این شهرستان پرداخت. 10/10/1396 - 19:46
سراب روانسر: با نظر شورای حل اختلاف استان؛ معرفی عزیز نیک گو برای سرپرستی شهرداری شهر روانسر تایید نشد 07/12/1396 - 12:38
در آغاز چهارمین سال فعالیت شورای شهر، سراب روانسر: در آغاز چهارمین سال فعالیت شورای شهر شاهو، اسحاق احمدی در سمت رئیس شورای شهر شاهو ابقاء شد. 06/11/1395 - 14:05
در آغاز چهارمین سال فعالیت شورا؛ سراب روانسر: تیمور صید مرادی عضو شورای شهر روانسر با اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای شهر روانسر انتخاب شد. 06/08/1395 - 11:24
موج استعفا به اورامانات رسید؛ سراب روانسر : ابراهیم احمدی معاون اداره آموزش و پرورش شهرستان روانسر استعفا داد 04/21/1395 - 11:35
سراب روانسر: استعفای یکی از اعضای شورای شهر روانسر با 5 رأی موافق در حای از سوی دیگر اعضا تائید گردید که در نهایت با بازپس گیری متن استعفای فرد مستعفی به سرانجام نرسید 04/02/1395 - 10:16
گزارش سراب روانسر از یک تصمیم؛ سراب روانسر: چند وقتی است که بازاریان بازارچه روانسر، اعتراضاتی را نسبت به برداشتن دکه های این بازارچه دارند. 02/22/1395 - 11:52
تب داغ انتخابات در اورامانات/ سراب روانسر: محمد علی رضایی طی درخواستی از ریاست شورای شهر جوانرود مبنی بر استعفای خود ، به طور رسمی برای حضور در انتخابات مجلس آینده اعلام آمادگی کرد. 03/27/1394 - 09:18
رئیس شورای شهر روانسر خبر داد: سراب روانسر: نبی کرمی رئیس شورای شهر روانسر از نصب تندیس میرزا احمد داواشی شاعر شهرستان در میدان اورامان روانسر خبر داد. 03/06/1394 - 10:32
در پی ناهماهنگی اعضای شورا/ سراب روانسر: در پی عدم انسجام شورای شهر روانسر نفر اول شورای شهرستان متن استعفای خود را منتشر و عذر خود را از مردم خواست 04/17/1393 - 15:06
اشتراک در شورای شهر