نمایش 1 - 4 از 4
تبِ داغ بیماری دام در روزهای سرد سال؛ سراب روانسر: در حالی طی دو سال اخیر روانسر به یکی از کانون های اصلی تب برفکی دچار شده است که پیش تر نظیر این موارد کمتر رخ می داد. 10/15/1396 - 11:03
بی اطلاعی یا سکوت مصلحتی از جانب اداره دامپزشکی روانسر/ سراب روانسر: در حالی بیماری تب برفکی به شدت در شهرستان روانسر شیوع پیدا کرد و بسیاری از دام ها تلف شدند که رئیش دامپزشکی شهرستان روانسر از ابتلای تنها دو رأس دام در این شهرستان به تب برفکی خبر داد. 01/24/1395 - 10:49
تبِ داغ " تب برفکی" در میان دامداران روانسر؛ سراب روانسر: در حالی تب برفکی موجب تلف شدن صدها رأس دام سبک و سنگین در روستاهای شهرستان روانسر شده است که اداره دامپزشکی این شهرستان هنوز آمار دقیقی از تلفات را اعلام نکرده است. 01/19/1395 - 11:52
رئیس شبکه دامپزشکی روانسر خبر داد سراب روانسر: رئیس دامپزشکی روانسر از واکسینه شدن تعداد 4 هزار و 70 راس دام سبک و سنگین بر علیه بیماری تب برفکی در این شهرستان واکسینه شدند. 03/09/1394 - 12:59
اشتراک در تب برفکی