نمایش 1 - 7 از 7
عاقبت شوم دفن زباله در طبیعت روانسر؛ سراب روانسر: سایت دفن زباله غیر اصولی شهرستان روانسر سالهاست که طبیعت را متعفن کرده است. 10/17/1396 - 08:30
لزوم پیشگیری قبل از وقوع؛ سراب روانسر: همه ساله و در طی آخرین روزهای خرداد ماه زبانه های آتشِ سایت دفن زباله شهرستان روانسر مراتع و زمین های کشاورزان دهستان حسن آباد را تهدید می کند. 03/23/1396 - 10:22
با اقدام به موقع اداره منابع طبیعی شهرستان روانسر سراب روانسر: با اقدام به موقع اداره منابع طبیعی شهرستان روانسر آتش سوزی سایت دفن زباله شهرستان روانسر مهار شد 04/02/1395 - 20:08
آتش سوزی اراضی و مراتعِ دهستان حسن آباد را تهدید میکند/ مسئولین اجازه ندهید حوادث سالهای قبل تکرار شود با وجود سایت دفن زباله در کوهپایه های خرم آبادسفلی؛ سراب روانسر: خطر آتش سوزی با توجه به خشک شدن مراتع و مزارع کشاورزی و وجود پوشش عظیم گیاهی در منطقه با وجود سایت دفن زباله در کوهپایه ی خرم آباد سفلی بیش از هر زمان دیگری محتمل به نظر می رسد. 03/23/1395 - 10:57
به بهانه هفته محیط زیست/ سراب روانسر: سایت دفع زباله غیر اصولی شهرستان روانسر علاوه بر آلودگی های مخرب زیست محیطی موجبات آتش سوزی های متعدد را فراهم می آورد، اهمیت این موضوع به حدی است علاوه بر مدیران شهرستان روانسر، مسئولین استانی در رابطه با دفع اساسی آن باید چاره ی بیاندیشند. 03/19/1394 - 09:23
دقایقی پیش/ سراب روانسر: کوه پایه های دهستان حسن آباد بخش مرکزی شهرستان روانسر، در مجاورت شعله آتش سایت دفن زباله شهرستان در معرض خطر قرار گرفتند. 03/16/1394 - 15:07
مسئولان به گوش باشند/ سراب روانسر: کوه پایه های دهستان حسن آباد بخش مرکزی شهرستان روانسر در مجاورت سایت دفن زباله همه ساله طعمه حریق گاه و بی گاه سایت قرار می گیرد 03/10/1394 - 11:45
اشتراک در سایت دفن زباله