نمایش 1 - 1 از 1
سراب روانسر: کفیل وزارت دفاع آمریکا مدعی است اعزام ناوگروه تهاجمی آبراهام لینکلن پاسخی معقول به نشانه‌های موجود مبنی بر واقعی بودن تهدیدها از سوی ایران است. 02/17/1398 - 11:23
اشتراک در کفیل وزارت دفاع آمریکا