نمایش 1 - 1 از 1
نادری نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی سراب روانسر: شهاب نادری،نماینده مردم پاوه و اورامانات و رییس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: اورامانات در لیست موقت، ثبت جهانی قرار گرفت 02/25/1398 - 15:37
اشتراک در ثبت جهانی اورامانات