نمایش 1 - 1 از 1
سراب روانسر: بانک مرکزی اعلام کرد: تصمیم‌گیری در خصوص انسداد حساب بانکی از سوی مقام قضائی انجام می‌شود و ممانعت از اجرای دستور دستگاه قضا، خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی بانک مرکزی است 02/31/1398 - 09:43
اشتراک در دستگاه قضا،