نمایش 1 - 4 از 4
گزارش تشریحی-تصویری سراب روانسر: شهرستان روانسر دارای آثار پیش از تاریخی و تاریخی مهمی است و از این لحاظ در باستان‌شناسی غرب کشور جایگاه ویژه‌ای دارد. 12/17/1396 - 07:05
نگاهی به جاذبه های گردشگری دروازه اورامانات/ سراب روانسر: شهرستان روانسر ملقب به نگین اورامانات به یمن وجود جاذبه های گردشگری همه ساله میزبانِ میهمانانی از سراسر کشور می باشد. 01/02/1395 - 09:48
معرفی جاذبه گردشگری؛ سراب روانسر: در ابتدای مسیر ورود جاده کرمانشاه به شهرستان روانسر در حدود 450 متری از جنوب جاده اصلی شهر، تپه های سه گانه متصل به هم وجود دارند که در نزد مردم منطقه به نام تپه موسایی معروف می باشند. 12/27/1394 - 11:16
نابودی هویت به بهای ثروت/ سراب روانسر: گسترش فعالیت‌های کشاورزی و ساخت و سازهای گسترده در حریم تپه های سه گانه موسایی روز به روز از ارزش این اثر باستانی می کاهد 05/01/1394 - 09:47
اشتراک در تپه موسایی