نمایش 1 - 6 از 6
مدیر امور آبفای شهری روانسر سراب روانسر: مدیر آبفای شهرستان روانسر عنوان کرد: برای تکمیل تصفیه خانه روانسر نیاز به ۱۵ میلیارد تومان اعتبار است که در صورت تخصیص به موقع تا پایان سال۹۸ وارد مدار بهره برداری خواهد شد. 01/09/1398 - 10:12
جهت اطلاع؛ سراب روانسر: در حالی که برخی مدیران امیدوار به بهره برداری تصفیه خانه روانسر می باشند که، هم اکنون این تصفیه خانه تنها 60 درصد پیشرفت فیزیکی را پس از 5 سال به خود دیده است. 10/18/1397 - 08:09
پیگیری سراب روانسر بر چندین ادعا؛ سراب روانسر: طرح ها و پروژه های شهرستان روانسر در هر مسیر و هر صنفی که باشد بیش از آنکه به سود مردم روانسر باشد موجب صعود مدیران استانی خواهد شد. 08/07/1397 - 15:24
رسانه ها، تریبونی برای وعده ها؛ سراب روانسر: پروژه تصفیه خانه ی روانسر یکی از پروژه های " آبکی " مدیران استان کرمانشاه می باشد که هر روز وعده ی جدید از افتتاح آن به گوش می رسد و این در حالی است، که عمر کلنگ زنی این پروژه به تسویه یک مدیر آبفا و یک فرماندار می رسد. 12/01/1394 - 11:03
پروژه هایی که چوب تاریخ را می خورند/ سراب روانسر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه در اظهارات اخیر خود به مانند سال قبل وعده های در جهت بهره برداری از تصفیه خانه ی شهرستان روانسر داده است که در طی سه سال تنها 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 09/22/1394 - 12:25
پروژه هایی نا امید از تدبیرها؛ سراب روانسر: پروژه تصفیه خانه شهرستان روانسر پس از 3 سال با پیشرفت ده درصدی هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده و این مسئله باعث شده تا عملا ایستگاه پمپاژ این شهرستان نیز بدون استفاده بماند. 08/17/1394 - 11:07
اشتراک در تصفیه خانه