نمایش 1 - 4 از 4
سراب روانسر: از ۳۰ خیر مدرسه یار و مدرسه ساز در شورای آموزش و پرورش شهرستان جوانرود تجلیل شدند. 12/23/1397 - 09:20
سراب روانسر: با حضور فرماندار، نشست شورای آموزش پرورش شهرستان روانسر در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد. 12/15/1397 - 08:34
صبح امروز؛ سراب روانسر: با حضور جمعی از مسئولین زنگ هفته شوراهای آموزش و پرورش در شهرستان روانسر نواخته شد. 10/25/1397 - 14:06
استاندار کرمانشاه گفت: شورای آموزش و پرورش استان باید برای ارتقاء شاخص های آموزش و پرورش تلاش کند. 09/25/1394 - 07:52
اشتراک در شورای آموزش و پرورش