نمایش 1 - 2 از 2
گزارش ارسالی از شهروند خبرنگار؛ سراب روانسر: یکی از شهروند خبرنگاران سراب روانسر، تصاویری نگران کننده ی از وضعیت مدرسه ی روستای خرم آباد علیا روانسر ارسال کرده است. 08/11/1396 - 07:51
بمناسبت میلاد نبی مکرم اسلام و در روز نهم دی ماه؛ سراب روانسر: بمناسبت هفته وحدت و همزمان با روز بصیرت و میثاق امت با ولایت مسجد ویس القرنی در روستای خرم آباد علیا از توبع شهرستان روانسر افتتاح شد 10/10/1394 - 08:45
اشتراک در خرم آباد علیا