نمایش 1 - 1 از 1
دکترای جغرافیای سیاسی در گفت و گو با سراب روانسر؛ سراب روانسر: دکترای جغرافیای سیاسی در پی تحرکات اخیر عربستان در منطقه، ضمن ابراز تأسف از رویارویی کشورهای اسلامی با همدیگر، فضای منطقه خاورمیانه را آسیب پذیر و شکننده دانست. 11/10/1394 - 09:10
اشتراک در محمد رئوف حیدری فر