نمایش 1 - 3 از 3
مدیر جهاد کشاوری شهرستان روانسر خبر داد/ سراب روانسر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان روانسر از آغاز برداشت کلزا از مزارع روانسر خبر داد. 04/03/1396 - 08:07
مدیر جهاد کشاورزی روانسر اعلام کرد: سراب روانسر: کامران کریمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان روانسر از زمان مبارزه با "آفت شته" در مزارع کلزای روانسر خبر داد. 01/08/1396 - 07:39
قابل توجه کشاورزان؛ سراب روانسر: قیمت خرید تضمینی کلزا طی سالجاری اعلام شد و پیش بینی می شود چهار هزار تن کلزا در استان کرمانشاه تولید شود. 02/12/1395 - 11:44
اشتراک در کلزا