نمایش 1 - 1 از 1
مسئولین به فکر ورزشکاران روانسر باشید/ تصاویری از وضعیت زمین چمن روانسر و جایگاه ویژوالِ تماشاچیان!!! وقتی ارزشِ ورزش فراموش می شود؛ سراب روانسر: تنها زمین چمن شهرستان روانسر بدون هیچ گونه امکاناتی در شرایط نامناسبی به سر می برد و این در حالی است که انتظار مردم، پیشرفتِ ورزش شهرستان می باشد. 03/03/1395 - 08:04
اشتراک در ورزشکاران روانسر