4. دى 1396 - 11:49   |   کد مطلب: 293949
سراب روانسر: مدیر کل بنیاد استان کرمانشاه با ایثارگران شهرستان روانسر دیدار کرد

به گزارش سراب روانسر، مدیر کل بنیاد استان کرمانشاه با ایثارگران شهرستان روانسر در محل اداره این شهرستان دیدار کرد