27. شهريور 1397 - 19:55   |   کد مطلب: 296030
سراب روانسر: رزمایش اقتدار عاشورای بسیج سپاهیان حضرت محمد (ص) روانسر برگزار شد

به گزارش سراب روانسر، رزمایش اقتدار 2 عاشورایی سپاهیان حضرت محمد (ص) بسیج ناحیه روانسر برگزار شد