11. ارديبهشت 1398 - 13:34   |   کد مطلب: 301026
به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم
زنگ سپاس معلم در مدارس روانسر به صدا در آمد
سراب روانسر: زنگ سپاس معلم در دبیرستان عاطفه شهر روانسر به صدا در آمد

به گزارش سراب روانسر، به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم زنگ سپاس در مدارس روانسر به صدا در آمد